No importa com de lent vages
sempre que no et detingues.

Confucio