Les coses que importen més mai han de dependre
de les coses que importen menys.

Goethe