La eficiència, que és fer les coses bé,
és irrelevant fins que estigues treballant
en les coses correctes.

Peter Drucker