Tota errada deixa una ensenyança
tota ensenyança deixa una experiència
tota experiència deixa una petjada.

Anònim