El talent colpeja un objectiu que ningú més pot colpejar;
el geni colpeja un objectiu que ningú més pot veure.

Schopenhauer