L’amor immadur diu: «et vull perquè et necessite»,
l’amor madur diu: «et necessite perquè et vull».

Erich Fromm