L’educació genera confiança.
La confianza genera esperança.
L’esperança genera pau.

Confucio