El gran objectiu de l’educació
no és el coneixement,
sino l’acció.

Herbert Spencer