La lecturaés un procés

Presentació

Aquesta slides per ensenyar a llegir naix de la necessitat real d'ensenyar a llegir el més prompte possible a un xiquet immigrant.

Hem intentat introduir les paraules progressivament però, les primeres paraules no són fàcils de treballar, així que hem inclós paraules que continguen la lletra, més endavant sí que intentem respectar l'ordre d'incorporació de les lletres.

Aportem també aquests recursos:

p

pa pe pi po pu

Index

papa

pal

pala

espasa

lupa

sopa

pel

peu

pi

pilota

pa

pipi

pou

polp

pulmó

m

ma me mi mo mu

Index

mama

mapa

mal

màgia

maletí

puma

poma

mòmia

mula

marró

marró

macarró

poema

mel

cama

mona

l

la le li lo lu

Index

lila

lila

molí

molí

meló

meló

oli

oli

pila

pila

t

ta te ti to tu

Index

tele

tele

tapa

tapa

auto

auto

matí

matí

moto

moto

taula

taula

c / qu

ca que qui co cu

Index

caqui

tele

coco

tapa

camí

auto

camió

matí

copa

moto

quilo

tele

moqueta

tapa

esquimal

matí

esquena

moto

f

fa fe fi fo fu

Index

foto

foto

fila

fila

foli

folio

foca

foca

No fumar

fuma

familia

familia

café

moto

d

da de di do du

Index

dau

moto

pomada

pomada

diadema

pomada

codi

codi

dia

dia

demà

demà

dofí

dofí

s

sa se si so su

Index

sofà

sofà

seda

seda

sifó

sifó

suma

suma

sépia

sépia

salami

salami

safata

safata

ss

-ssa -sse -ssi
-sso -ssu

Index

tassa

tassa

massapà

massapà

cassola

cassola

massa

massa

osset

#

tossal

tossal

-r

-ra -re -ri
-ro -ru

Index

cara

tassa

euro

tassa

fira

pirata

cadira

hora

n

na ne ni
no nu

Index

nena

nadó

piano

melena

canoa

farina

b

ba be bi
bo bu

Index

botó

bata

barra

barraca

sabata

boca

ll

lla lle lli
llo llu

Index

lluna

lleó

llitera

paella

cullera

papallona

s-

sa- se- si-
so- su-

Index

ase

casa

masia

música

positiu

zero

camisa

g / gu

ga gue gui go gu

Index

gorra

goma

gat

garrofa

gallina

figuera

guitarra

x

xa- xe- xi-
xo- xu-

Index

xicotet

xocolate

maduixes

coixí

aixeta

caixa

xemeneia

j

ja ge gi jo ju

Index

jove

jaqueta

pijama

jutge

joguet

v

va- ve- vi-
vo- vu-

Index

fava

lavabo

tovalló

divisió

violí

vaca

ny

nya- nye- nyi-
nyo- nyu-

Index

pinya

canya

llenya

senyora

teranyina

aranya

banyera

-s

-as -es -is
-os -us

Index

escola

bastó

mosca

fusta

os

nas

gas

-r

-ar -er -ir
-or -ur

Index

arpa

armari

mar

mur

far

porta

carta

-r

-at -et -it
-ot -ut

Index

pit

pot

dit

set

nit

llet

got

-n

-an -en -in
-on -un

Index

antena

món

menta

pantaló

pantalla

bandera

-l

-al -el -il
-ol -ul

Index

col

fil

sal

cel

sol

mòbil

tr-

tra- tre- tri-
tro- tru-

Index

trena

treball

tro

lletra

metre

litre

quatre

tren

trenta

tros

cartró

centre

tronc

destral

truita

petroli

entrada

estrela

árbitre

trofeu

dr-

dra- dre- dri-
dro- dru-

Index

drac

pedra

lladre

drap

pedrera

esparadrap

pedregada

Repàs

Totes les sil·labes

Index


Fi