Hem instal·lat Ruby i el seu entorn amb la ferramenta http://rvm.io/. D’aquesta manera podem elegir la versio de Ruby que volem fer servir a cada moment, així com l’entorn de desenvolupament.

Potser que les gemes dónen una errada, si és el cas seguirem aquest passos:

1. Llistarem l’arxiu de configuració

 gem environment --config-file FILE
RubyGems Environment:
 - RUBYGEMS VERSION: 2.6.4
 - RUBY VERSION: 2.4.0 (2016-12-24 patchlevel 0) [x86_64-linux]
 - INSTALLATION DIRECTORY: /home/alfons/.rvm/gems/ruby-2.4.0
 - USER INSTALLATION DIRECTORY: /home/alfons/.gem/ruby/2.4.0
 - RUBY EXECUTABLE: /home/alfons/.rvm/rubies/ruby-2.4.0/bin/ruby
 - EXECUTABLE DIRECTORY: /home/alfons/.rvm/gems/ruby-2.4.0/bin
 - SPEC CACHE DIRECTORY: /home/alfons/.gem/specs
 - SYSTEM CONFIGURATION DIRECTORY: /etc
 - RUBYGEMS PLATFORMS:
  - ruby
  - x86_64-linux
 - GEM PATHS:
   - /home/alfons/.rvm/gems/ruby-2.4.0
   - /home/alfons/.rvm/gems/ruby-2.4.0@global
 - GEM CONFIGURATION:
   - :update_sources => true
   - :verbose => true
   - :backtrace => false
   - :bulk_threshold => 1000
   - "config_file_name" => "FILE"
 - REMOTE SOURCES:
   - https://rubygems.org/
 - SHELL PATH:
   - /home/alfons/.rvm/gems/ruby-2.4.0/bin
   - /home/alfons/.rvm/gems/ruby-2.4.0@global/bin
   - /home/alfons/.rvm/rubies/ruby-2.4.0/bin
   - /home/alfons/bin
   - /usr/local/sbin
   - /usr/local/bin
   - /usr/sbin
   - /usr/bin
   - /sbin
   - /bin
   - /usr/games
   - /usr/local/games
   - /snap/bin
   - /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin
   - /usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/bin
   - /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
   - /usr/local/go/bin
   - /home/alfons/.rvm/bin

2. Arreglar la configuració de Rubygems

Aquests són els comandaments per desinstal·lar i canviar de versió.

 gem uninstall bundler bundle rubygems-update --all -x && \
 gem update --system 2.6.1 && \
 gem install bundler && \
 gem uninstall rubygems-update --all -x && \
 gem update --system 2.6.4

Font: https://github.com/bundler/bundler/issues/4602