ZSH es una utilitat que incorpora molts alias de teclat per facilitar la feina en la terminal.

Ubuntu/Debian te aquest paquet:

zsh - shell with lots of features

D’aquesta manera d’un colp podem incorporar moltes facilitats al nostre sistema.

Una vegada instal·la aquest paquet podem incorporar themes i noves funcionalitats instal·lant-nos la utilitat ohmyzsh que no és més que seguint amb la mateixa filosofia de facilitar el fluxe de feina teclejant més incorporta no sols noves funcionalitats sinó que també un repertori de themes adaptats per diversos usuaris.

Referència del projecte ohmyz.sh.

Per gaudir d’aquestes funcionalitats cal primer instal·lar des del repositori zsh i després executar aquesta línia:

$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Com què roman a GITHub seria es pot mirar el codi abans d’executar.

La configuració d’aquest sistema es pot customitzar al directori:

.oh-my-zsh

Afegir nous alias

Per tal d’arrancar un programa com Emacs amb una funcionalita concreta com que òbriga un arxiu concret caldrà editar l’arxiu .zshrc escrivint:

alias bujo="emacs ~/Documents/bulletjournal.org"

Programari que funciona amb Bash

Hi ha certs programes que necessiten bash per arrancar.

Quan passa això, cal executar bash en terminal, cal escriure la paraula bash i després el programa.

Ruby en .ohmyzsh

Si instal·lem Ruby des de https://rvm.io/ cal incloure aquestes línies al final de l’arxiu .zshrc:

# Thanks for the awesome idea batasrki
function gemdir {
 if [[ -z "$1" ]] ; then
  echo "gemdir expects a parameter, which should be a valid RVM Ruby selector"
 else
  rvm "$1"
  cd $(rvm gemdir)
  pwd
 fi
}

# RVM

[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm" # Load RVM into a shell session *as a function*

Activar els plugins

La font de la informació l’hem treta d’aquest artícle https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/Plugins

Per tal d’activar els plugins anirem a l’arxiu .zshrc. On posarem tots els plugins que volem utilitzar així:

plugins=(git debian ruby rails)

Com què el plugin debian està activat descriurem el procés d’actualització d’un sistema Debian/Ubuntu:

Sense alies ho feiem així:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Ara ho farem així:

sudo apt updatead y me pide la contraseña de superusuario

sudo apt upgradeag

D’aquesta manera s’executarà així:

ad && ag

Per tal de consultar els plugins i els alies caldrà anar al directori .ohmyzsh/plugins/ on mirarem l’arxiu.

Llistat de plugins

adb
ant
apache2-macports
arcanist
archlinux
asdf
autoenv
autojump
autopep8
aws
battery
bbedit
bgnotify
boot2docker
bower
branch
brew
bundler
bwana
cabal
cake
cakephp3
capistrano
cargo
cask
catimg
celery
chruby
chucknorris
cloudapp
codeclimate
coffee
colemak
colored-man-pages
colorize
command-not-found
common-aliases
compleat
composer
copybuffer
copydir
copyfile
cp
cpanm
debian
dircycle
dirhistory
dirpersist
django
dnf
docker
docker-compose
dotenv
droplr
emacs
ember-cli
emoji
emoji-clock
emotty
encode64
extract
fabric
fancy-ctrl-z
fasd
fastfile
fbterm
fedora
firewalld
forklift
fossil
frontend-search
gas
gb
geeknote
gem
git
git-extras
gitfast
git-flow
git-flow-avh
github
git-hubflow
gitignore
git-prompt
git-remote-branch
glassfish
globalias
gnu-utils
go
golang
gpg-agent
gradle
grails
grunt
gulp
heroku
history
history-substring-search
httpie
iwhois
jake-node
jhbuild
jira
jruby
jsontools
jump
kate
kitchen
knife
knife_ssh
kubectl
laravel
laravel4
laravel5
last-working-dir
lein
lighthouse
lol
macports
man
marked2
mercurial
meteor
mix
mix-fast
mosh
mvn
mysql-macports
n98-magerun
nanoc
ng
nmap
node
nomad
npm
nvm
nyan
osx
pass
paver
pep8
per-directory-history
perl
perms
phing
pip
pj
pod
postgres
pow
powder
powify
profiles
pyenv
pylint
python
rails
rake
rake-fast
rand-quote
rbenv
rbfu
react-native
rebar
redis-cli
repo
rsync
ruby
rust
rvm
safe-paste
sbt
scala
scd
screen
scw
sfffe
shrink-path
singlechar
spring
sprunge
ssh-agent
stack
sublime
sudo
supervisor
suse
svn
svn-fast-info
swiftpm
symfony
symfony2
systemadmin
systemd
taskwarrior
terminalapp
terminitor
terraform
textastic
textmate
thefuck
themes
thor
tig
tmux
tmux-cssh
tmuxinator
torrent
tugboat
ubuntu
urltools
vagrant
vault
vim-interaction
vi-mode
virtualenv
virtualenvwrapper
vundle
wakeonlan
wd
web-search
wp-cli
xcode
yarn
yii
yii2
yum
z
zeus
zsh-navigation-tools
zsh_reload