Monitoritzar la construcció web

La tecnologia Node.js ens permet alçar un servidor web per tal que rastreje els arxius que canvien en una carpeta i els mostre al navegador.

Per fer-ho cal instal·lar browser-sync.

Instal·lació

a. En cas de voler instal·lar-lo en mode local

sudo npm install browser-sync

b. En cas de voler instal·lar-lo en mode global, per qualsevol projecte

sudo npm install -g browser-sync

Alçar el servei

Alçarem el servei a un directori així:

browser-sync start -s _site --files "_site/*"

Si ens volem alçar el mateix directori on estem situats:

browser-sync start -s ./ --files "*"