Escrivim un arxiu en text pla a.txt.

El xifrem

gpg -c a.txt

Obtenim un nou arxiu amb extensió .gpg

a.txt.gpg

Per desxifrar-lo:

gpg -d a.txt.gpg

En cas de voler xifrar una directori el podem comprimir primer i després el podem xifrar.