Objectiu: Fer servir la utilitat mail des del terminal per enviar emails dins d’una xarxa local.

Obrim un terminal i escrivim:

alfons@server:~$ mail -s "Enviament d'un mail" alfons@server
Cc: 
Aquest seria el contingut del correu propiament dit.
El finalitzem amb un acomiadament.
Salutacions

Explicació:

 1. mail -s: Invoquem l’utilitat
 2. Escrivim el nom de l’assumpte entre cometes “Enviament d’un mail”
 3. CC: Carbon Copy (enviar una còpia a algú). En el nostre cas el deixem en blanc, polsem INTRO i continuem
 4. Escrivim el missatge
 5. Finalitzem el missatge amb el posant les tecles <Ctrl+D>

Per llegir el missatge:

 1. Invoquem la utilitat mail
 2. Ens retorna una llista amb una lletra a l’inici, la lletra N vol dir Nou
 3. Ens pregunta el nombre del missatge a visualitzar amb el caracter ?
 4. Elegim el missatge a llegir
 5. Visualitzem el missatge
alfons@server:~$ mail
"/var/mail/alfons": 2 messages 1 new 1 unread
 U  1 Alfons Rovira dj feb 16 03:21  15/472  Contingut del mail
>N  2 Alfons Rovira dj feb 16 03:28  17/531  Enviament d'un mail
? 2
Return-Path: <alfons@localhost>
X-Original-To: alfons@server
Delivered-To: alfons@server
Received: by localhost (Postfix, from userid 1000)
	id 6EAC9C08C1; Thu, 16 Feb 2017 03:28:20 +0100 (CET)
Subject: Enviament d'un mail
To: <alfons@server>
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 2.99.99)
Message-Id: <20170216022820.6EAC9C08C1@localhost>
Date: Thu, 16 Feb 2017 03:28:20 +0100 (CET)
From: alfons@localhost (Alfons Rovira)

Aquest seria el contingut del correu propiament dit.
El finalitzem amb un acomiadament.
Salutacions
? 

El missatge quedarà marcat com a llegit, ja no el tornarem a visualitzar, però romandrà dins d’un arxiu de text a /home/alfons/mbox, el qual podrem llegir listant-lo:

cat mbox | less