AlsaMixer és ua utilitat per gestinar el mesclador de sons des del terminal.

alsamixer

Utilitzarem la tecla tabulador per menejar-nos per les pantalles del control. Amb les tecles de les fletxes laterals també funciona.

Utilizarem les tecles de les fetxes cap a dalt o cap a baix per tal de pujar o baixar els valors.

D’aquesta manera controlarem el so de qualsevol equip siga local o remot per ssh.