Programar una alarma de forma automàtica fa que la màquina controle el temps, un temps limitat, clau per iniciar un moment d’alt rendiment amb concentració plena.

Iniciarem el procés de treball amb aquests passos:

  1. Atenció: llegir la marca del llapis que sostinguem.
  2. Concentració: atenció sostinguda durant un període de temps.
  3. Enfoc: atenció sostinguda buscant activament un objectiu.
  4. Fluir: accions que sorgeixen d’accions anteriors.

Per tal d’alcançar el nivell més alt caldrà controlar el temps per augmenar la intensitat. Aquest control del temps el farem amb un script.

Cal posar una cançò o un so a aquesta adreça /opt/so/alarma.mp3

Nom del fitxer: alarm.sh

#!/bin/bash
sleep 25 m && mplayer /opt/so/alarma.mp3

Tecles per controlar la reproducció:

  • espai: pausa - reanudar reproducció
  • flexa →: avança 5% la reproducció
  • flexa ←: recula 5% la reproducció
  • flexa ↑: avança 20% la reproducció
  • flexa ↓: recula 20% la reproducció

Si volem que l’arxiu s’execute des del terminal caldrà posar aquest script alarma.sh al directori /usr/local/bin/.

Podem automatitzar el procés posant un cron el qual executarà l’arxiu cada dia a la mataixa hora.

Podria ser que no funcionar mplayer perquè ens donara una errada en la implementació lirc. En cas de que isca aquesta errada cal puntualitzar que mplayer no utilitze aquesta tecnologia.

S’especifica al fitxer .mplayer/config afegint una línia amb aquesta informació lirc=no.