Terminator és un programari que té com a objectiu córrer una terminal, més bé una multiterminal. Es tracta de córrer de manera simultània diferents terminals per tal de respondre a diverses necessitats que es puguen donar de forma paral·lela.

Característiques

 • Organitzar terminals en una graella.
 • Pestanyes de treball.
 • Arrossegar i deixar anar (drag & drop), reordenament de terminals.
 • Dreceres de teclat.
 • Deixar configurats diverses dissenys de perflis a través de l’editor de preferències GUI.
 • Tipificació simultània de agrus arbitraris de terminals.

Instal·lació

$ sudo apt-get install terminator

Dreceres de teclat més interessants

 • Control + Shift + o: Divideix la horitzontalment la terminal.
 • Control + Shift + e: Divideix verticalment la terminals.
 • Control + Shift + w: Tanca una termnal.
 • Control + Shift + q: Tanca totes les terminals incloses a la finestra.
 • Control + Shift + fletxes de direcció: Fa més grans o més xicotetes les terminals.
 • Control + Shift + x: Pantalla sensera per la terminal activa.
 • Control + Shift + z: Zoom i pantalla sensera per a la terminal activa.
 • Control + Shift + +: Augmenta la visualització.
 • Control + Shift + .: Disminueix la visualització.
 • Control + Shift + 0: Torna a l’inici de la vitzualització.
 • Control + Shift + r: Reseteja la terminal.
 • Control + Shift + g: Reseteja i netetja la terminal.

 • Súper + r: Rota les terminals en el sentit de les agulles del rellotge.
 • Súper + Shift + r: Rota les terminals en el sentic contrari de les agulles del rellotge.
 • Súper + g: Escriu el mateix en totes les terminals.
 • Súper + Shift + g: Ix del mode escriptura a totes les terminals.