De vegades cal borrar tots els arxius menys alguns en un directori. Deixem el patró de com fer-ho per tal d’accedir al procediment de forma fàcil. Es tracta d’un script escrit en bash.

for a in `ls | grep -v .md`; do rm -fr $a; done

Explicació

 • for: per a.
 • a: variable.
 • in: en.
 • \`: accent greu
 • |: de forma paral·lela filtra.
 • grep: filtra.
 • -v: inverteix les coincidències, els paràmetres que no coincidisquen amb.
 • .md: extensió dels arxius que no es vol borrar.
 • \`: accent greu.
 • ;: executa.
 • do: fes.
 • rm: borra.
 • -fr: forçat i de forma recursiva.
 • $a: variable a.
 • ;: executa.
 • done fet, para l’execució.

Font: El borrador permanente