Per tal de renomenar els arxius a sistemes operatius GNU/Linux.

#!/usr/bin/bash
# Utilitat per renomenar arxius amb extensió .markdown a .md

rename 's/\.markdown/\.md/' *.markdown

Altre exemple

Si tenim uns arxius amb extensió .md i volem canviar l’extensió de tots ells per l’extensió .txt caldrà escriure el següent comandament:

rename 's/\.md/\.txt/' *.md

D’aquesta manera el canviarà d’una sola vegada l’extensió de tots els arxius que tinguen l’extensió .md a .txt perquè li em dit que actua sobre tots els que tinguen aquesta extensió amb el final del comandament *.md