Treballar amb l’editor Vim suposa aprendre a escriure en aquets entorn.

No és fàcil, al principi superar el temps i la paciència que hem d’invertir per tal d’aconseguir crear un entorn propici per treballar. Una de les característiques que em molestava molt és que canviara de color les llebres quan utilitzava cometes.

Per resoldre aquest problema vaig recòrrer a instal·lar les sintaxis que més sovint utilitzava, en el meu cas, markdown, html, bash i python.

Per tal que Vim colorejara els continguts escrits en markdown cal seguir aquests senzills passos:

  1. Localitzem les instruccions i el codi font en la mateixa plana de Vim el repositori de plasticboy.
  2. Cal tenir instal·lat el plugin Patogen.
  3. Clonem o descarreguem el repositori plasticboy.
  4. Ara descareguem el codi:
cd ~/.vim/bundle
git clone https://github.com/plasticboy/vim-markdown.git

Finalment activem el codi a l’arxiu .vimrc

autocmd BufNewFile,BufReadPost *.md set filetype=markdown

Tamquem totes les terminals i les tornem a obrir.

Així ja ens reconeixerà la sintaxi de Markdown de forma correcta.