Vim processador de textos minimalista, present en molts contextos, admet plugins tan útils com ara els snippets.

Els snippets no és més con mòduls de codi definit per tal d’escriure’s quan es crida. Es tracta de codi que escrivim prèviament i que cridem mitjançat una paraula clau i el tabulador.

Així podem definir snippets per cada llenguatge, de forma que segons l’extensió de cada arxiu tindrem disponibles uns snippets o altres.

Per tal de tenir presents alguns podem seguir les instruccions que incorporen snippets pel framework bootstrap.

Passos per tindre-ho disponible:

  1. Clonar el repositori de GITHub.
  2. Copiar la carpeta snippets a .vim/snippets

Per utiltizar-los cal posar l’extensió correcta al document que editem i escriure el nom del snippet + TAB.

Per instal·lar els snippets es form fer des de diversoa mètodes: VAM, Pathogen, Vundle, etc.

Per aconseguir engegar cal seguir aquestes instruccions: