Comence aquest blog amb tres objectius:

    1. Recopilar coneixement que vaig generant
    2. Analitzar retrospectivament els avanços
    3. Compartir el coneixement

Sols tres objectius per aquesta raó.